Een (beschermings-)bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan.
 
Als een persoon door zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn of haar financiële zaken naar behoren waar te nemen, kan er beschermingsbewind bij de kantonrechter aangevraagd worden. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die tijdelijk of blijvend het vermogen van de onderbewindgestelde beheert. De onderbewindgestelde mag dan niet meer zelfstandig beslissingen nemen over zijn of haar vermogen.

Het beheren houdt in dat de (beschermings-)bewindvoerder de verantwoordelijkheid heeft over de financiële zaken en alle werkzaamheden verricht die nodig zijn om het vermogen goed te beheren.

Eén keer per jaar en bij opheffing van het bewind moet de bewindvoerder tegenover de onderbewindgestelde rekening en verantwoording afleggen. Is onderbewindgestelde hiertoe niet in staat, dan legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de kantonrechter.
Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi