Vraag: Hoe kan ik Travanet het beste bereiken?

Antwoord: Rechts op de pagina staan de gegevens van Travanet, het kan per mail of telefonisch.

Vraag: Voor wie is bewindvoering (beschermingsbewind) bedoeld?

Antwoord: Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie. Om te voorkomen dat dit leidt tot een schuldensituatie kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Als er reeds schulden zijn kan er ook een bewindvoerder worden aangesteld. De benoeming van een bewindvoerder kan alleen door de kantonrechter worden gedaan.

Vraag: Wie kan er bewindvoering aanvragen?

Antwoord: Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook de partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dit zijn ouder(s), grootouder(s), kind(eren) en kleinkind(eren), broer(s), zuster(s), neven, nichten en ook oom(s) en tante(s). Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In bijzondere gevallen kan ook de officier van justitie een verzoek indienen.

Vraag: Aan wie moet het verzoek voor onder bewindstelling gericht worden?

Antwoord: Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank, sector kanton in het arrondissement waar de persoon, voor wie het beschermingsbewind is bedoeld, woont.

Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi