(Beschermings-)bewind wordt uitgesproken door de kantonrechter. Hiervoor is een zitting via de rechtbank vereist. De kantonrechter toetst of beschermingsbewind noodzakelijk is.

Travanet weet dat snelheid vaak van belang is in uw situatie, daarom wordt u zo snel mogelijk door Travanet geholpen.

Na aanmelding wordt door Travanet een aanmeldingsformulier naar u toe gezonden, als u dit formulier hebt ingevuld en alle documenten die daarvoor nodig zijn bij u aanwezig zijn dan komt Travanet persoonlijk bij u langs voor een kennismakings- en intakegesprek en om formulieren in te vullen.

De werkzaamheden van de (beschermings-)bewindvoerder:

- Het openen van een beheer- en een leefgeldrekening bij de ABN-AMRO bank 
- Alle betrokken partijen aanschrijven dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen
- Betalen vaste lasten (huur, gas, water licht, ziektekosten en telefoon) en huishoudgeld
- Betalen "losse" rekeningen
- Invullen belastingaangifte (box 1) en aanvragen heffingskortingen
- Aanvragen huur-en zorgtoeslag
- Aanvragen bijzondere bijstand
- Aanvragen kwijtscheldingen
- Inventariseren van schulden
- Begeleiden naar schuldhulpverleningsorganisatie (minnelijk traject / WSNP
- Treffen van betalingsregelingen indien dit financieel mogelijk is
- Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan kantonrechter

Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi