De tarieven voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De opdat moment vastgestelde tarieven worden door Travanet gehanteerd na indexatie.

Voor extra bijkomende werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. Indien er extra bijkomende werkzaamheden zijn en u de kosten zelf moet betalen, wordt u door Travanet van te voren ingelicht.

De tarieven gelden voor het jaar 2019. 

   

INCL. BTW

 

1 persoon beschermingsbewind

Intakekosten

€ 644,93

Intakekosten als vooraf budgetbeheer heeft plaats gevonden

€ 482,79

Maandtarief standaard bewind

114,14

Maandtarief schuldenbewind

147,62

Eind rekening en verantwoording

€ 242,00

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

€ 402,93

Uurtarief voor extra werkzaamheden

€   80,46

Meerpersoons beschermingsbewind

Intakekosten meerpersoons

€ 773,19

Intakekosten als vooraf budgetbeheer heeft plaats gevonden

€ 579,59

Maandtarief standaard bewind

€ 136,94

Maandtarief standaard bewind en schuldenbewind

€ 157,09

Maandtarief schuldenbewind

€ 177,17

Eind rekening en verantwoording

€ 290,40

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

€ 402,93

Uurtarief voor extra werkzaamheden

€   80,46

 

Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi