Budgetbeheer wordt geregeld via een onderlinge overeenkomst tussen hulpvrager en Travanet.
Er is geen tussenkomst van de rechter nodig.

Budgetbeheer wordt door Travanet gedaan op verzoek van een schuldhulpverlenings organisaties. Dit betreft zowel het minnelijk traject als de uitvoering van de WSNP Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen.

Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi