Vraag: Hoe kan ik Travanet het beste bereiken?

Antwoord: Rechts op de pagina staan de gegevens van Travanet, het kan per mail, telefonisch

Vraag: Wanneer kan ik bij Travanet budgetbeheer aanvragen?

Antwoord: Als u géén schulden heeft of er loopt een minnelijk schuldhulpverleningstraject of u zit in de WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen die tot dit verzoek overgaan. En u via de rechter niet in aamerking komt voor (beschermings)bewind.

Vraag: Voor wie is budgetbeheer bedoeld?

Antwoord: Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan iemand anders.

Alleen afspraken die gemaakt worden zijn niet vrijblijvend. Met budgetbeheer worden u vaste lasten op tijd voldaan, hiermee worden uw geldzaken op tijd en netjes geregeld.

Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi