Na aanmelding wordt door Travanet een aanmeldingsformulier naar u toe gezonden, als u dit formulier heeft ingevuld en alle documenten die daarvoor nodig zijn bij u aanwezig zijn dan komt Travanet persoonlijk bij u langs voor een kennismakings- en intakgesprek en om formulieren in te vullen.

De werkzaamheden inzake budgetbeheer die door Travanet voor u gedaan worden zijn:

- Het openen van een beheer- en een leefgeldrekening bij de ABN-AMRO bank 
- Alle betrokken partijen aanschrijven dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen
- Betalen vaste lasten (huur, gas, water licht, ziektekosten en telefoon) en huishoudgeld
- Betalen "losse" rekeningen
- Invullen belastingaangifte (box 1) en aanvragen heffingskortingen
- Aanvragen huur-en zorgtoeslag
- Aanvragen bijzondere bijstand
- Aanvragen kwijtscheldingen
- Het indienen van nota's bij de zorgverzekeraar 

Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi