Instituut voor Financiële Zorgverlening IFZ: Certificaat IFZ-seminar, jaar 2013

Studiecentrum Kerckebosch: Certificaat nieuwe wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, jaar 2012

Instituut voor Financiële Zorgverlening IFZ: Certificaat IFZ-seminar, jaar 2012

Instituut voor Financiële Zorgverlening IFZ: Diploma Post-HBO Registeropleiding schuldhulpverlener, jaar 2011

Instituut voor Financiële Zorgverlening IFZ: Diploma Post-HBO Registeropleiding beschermingsbewindvoerder, jaar 2011

Praktikos: Opleiding bewindvoering, jaar 2008

Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders BPBI: Travanet voldoet vanaf 2008 aan de lidmaatschapseisen van de BPBI

Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi