Tengevolge van een ziekte of aandoening hebben sommige mensen moeite met het maken van persoonlijke keuzes of het nemen van beslissingen. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen maar ook bijvoorbeeld het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Gebruikelijk is dat een familielid deze rol op zich neemt. Het komt echter voor dat de familie dit niet kan of wil. In dat geval kan Travanet voor bewindvoering en mentorschap uitkomst bieden.

Een mentor helpt met het nemen van beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling enzovoort. In overleg met de betrokkene zal de mentor er altijd naar streven de betrokkene zo veel mogelijk zelf de beslissingen te laten nemen. De mentor is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.

Mentorschap gaat vaak samen met (beschermings-)bewind. Het verschil tussen mentorschap en (beschermings)bewind is dat mentorschap meer op persoonlijke(medische) zaken is gericht, terwijl (beschermings)bewind meer om financiële zaken gaat. Bij Travanet is alleen mentorschap mogelijk als cliënt ook bij Travanet onder (beschermings-)bewind staat/komt. 
Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi