Vraag: wat is mentorschap?

Antwoord: bij mentorschap behartigt een persoon, de mentor, de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet meer kan. Het gaat om persoonlijke belangen. Deze gaan niet over geld of goederen. Het gaat met name over beslissingen omtrent verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, demente bejaarden of psychiatrische patiënten.

Vraag: waar beslist een mentor over?

Antwoord: De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, de beslissingen. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi