Voor de tarieven kunt u op curatele klikken.
Er wordt door Travanet géén werkzaamheden verricht voor alleen mentorschap.
Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi