Travanet helpt mensen die (tijdelijk) problemen hebben met het bijhouden van hun administratie en van hun persoonlijke financiën.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen in financiële problemen komen. Het kan een eenmalige aanleiding zijn, maar er kan ook sprake zijn van een geestelijke of lichamelijke toestand, waardoor het niet mogelijk is de financiën naar behoren waar te nemen.

De diensten van Travanet zijn:

Bewindvoering (beschermingsbewind): beheren van inkomsten en uitgaven, na benoeming door de rechter
Budgetbeheer: beheren van inkomsten en uitgaven zonder tussenkomst van rechter
Curatele: beheren van zowel financiële- als persoonlijke zaken
Mentorschap: beheren van uitsluitend persoonlijke zaken, geen financiële zaken

 

 

 

Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi