Travanet staat voor:
Transact(ions) = verrichtingen,(onder)handelingen, overeenkomsten: waarbij goederen of diensten worden geruild (tegen geld). Alles wat dus met financiën, financieel beheer te maken heeft.
va
rious = verschillende diensten: Zoals (beschermings-)bewind, budgetbeheer, curatele en mentorschap.

networks = netwerken:

Organisatie

Travanet is opgericht in 2004. Er wordt door Travanet voldaan aan alle certificeringen en kwaliteitseisen die gesteld worden. Dit blijkt uit het grote aantal cliënten dat op dit moment gebruik maakt van de diensten van Travanet.

Travanet
is lid van de BPBI
Branchevereniging
Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Derden kunnen bij de
BPBI navraag doen over de
betrouwbaarheid en
manier van
dienstverlening van
Travanet

bpbi